ALV vrijdag 12 oktober a.s.

Op vrijdag 12 oktober a.s. om 20 uur is de Algemene Ledenvergadering van The Wild Rovers. Alle leden hebben de uitnodiging en de agenda voor de ALV ontvangen samen met de notulen van de ALV van oktober 2017.
We hopen op een grote opkomst en een goede bijeenkomst!

 

DELEN
Rugbyclub The Wild Rovers