CLUB VAN 100


Draagt u onze vereniging een warm hart toe?

Rugby is een sport vol traditie en cultuur en The Wild Rovers is er ook alles aan gelegen om dit hoog te houden en uit te dragen, enkele speerpunten zijn:

 • Plezier
 • Respect
 • Fair play
 • Kameraadschap

Belangrijk is ook dat wij een ondernemende vereniging zijn. Zo is er af en toe een driedaagse tour naar een rugbyland en wordt deelgenomen aan diverse grote toernooien, waaronder Ameland Beach Rugby in juni. Ook onze Highlandgames zijn een begrip. Door rugbyclinics of toernooien voor scholen, al dan niet in samenwerking met Sport-ID, maken kinderen kennis met rugby.

Rugby is een sport die over de hele wereld wordt beoefend en groot is in vele landen. Het wereldkampioenschap, dat eens in de 4 jaar plaatsvindt, is na het wereldkampioenschap voetbal het grootste meerdaagse evenement ter wereld! Ondertussen wint de sport in Nederland ook snel terrein.

Rugby is een levenswijze

Rugby Nederland werd opgericht op 1 oktober 1932 in Amsterdam en telt inmiddels 16.000 leden en 87 aangesloten verenigingen. De laatste tijd groeit met name het jeugd- en damesrugby, een nieuwe ontwikkeling is walking rugby.

Rugbyclub The Wild Rovers wil meer mensen – jeugd en senioren, mannen en vrouwen – in Doetinchem en omstreken aan het rugbyen krijgen en wil graag de tradities en het spel overbrengen naar geïnteresseerden. Om dit te kunnen bereiken is er naast veel enthousiasme en inzet van vrijwilligers ook geld nodig.

Waar is het sponsorgeld voor nodig?

Een vereniging draaiende houden is een flinke klus waar veel tijd, inspanning en geld mee is gemoeid. Het bestuur, de technische staf en de vele vrijwilligers zetten zich hiervoor belangeloos in met als hoofddoel een platform te creëren voor de sport rugby in de Achterhoek. Een belangrijk deel van de inkomsten bestaat uit ledencontributie. Maar voor een relatief kleine vereniging als de onze is het ondoenlijk om hiermee het hoofd boven water te houden zonder de contributie drastisch te verhogen. Juist door de contributie laag te houden kunnen we in een zekere laagdrempeligheid voorzien waarmee we ledenaanwas stimuleren. Sponsoring is daarom een onontbeerlijke bron van inkomsten voor zowel het in stand houden als de groei van onze vereniging.

Een kleine greep uit de activiteiten waarvoor sponsorgelden zullen worden aangewend:

 • Begeleiding en coachen van jeugdspelers
 • Uitbreiden van jeugdactiviteiten (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!)
 • Promotie van jeugdsport op scholen d.m.v. clinics
 • Informatievoorziening ter promotie van rugby in de Achterhoek
 • Begeleiding van aspirant rugbyers en beginnende leden
 • Faciliteren en initiëren van groei van het seniorenteam
 • Uitdragen en overbrengen van onze normen en waarden

Hebben wij u kunnen overtuigen en draagt u onze vereniging een warm hart toe? Wij zijn blij met uw steun als donateur, lid van de Club van 100 of als (bord)sponsor. Leden van de Club van 100 doneren € 100 voor één seizoen (dat loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Zij krijgen gedurende dat lidmaatschap ook een naambordje in het clubhuis. Klik hier om het formulier voor de Wild Rovers Club van 100 te downloaden of neem contact op via info@wildrovers.nl.

Rugbyclub The Wild Rovers