CLUB VAN 100


Draagt u onze vereniging een warm hart toe?

Rugby is een sport vol traditie en cultuur en binnen The Wild Rovers is er ook alles aan gelegen om dit hoog te houden en uit te dragen, enkele speerpunten zijn:

 • Kameraadschap
 • Respect
 • Fair play
 • Betrouwbaarheid

Belangrijk is ook dat wij een ondernemende vereniging zijn. Zo word er geregeld een driedaagse tour naar een verwant rugbyland georganiseerd alsmede deelname aan diverse grote toernooien, waaronder Ameland Beach Rugby in juni en het organiseren van onze eigen Highlandgames. Hiernaast zijn wij op dit moment met meerdere scholengemeenschappen bezig met meerdaagse clinics. Op dit moment werken wij samen met: Het Rietveld Lyceum, Graafschap college, Basisschool De Maten, enz.

Rugby is een sport die over de hele wereld wordt beoefend en groot is in vele landen. Het wereldkampioenschap, dat eens in de 4 jaar plaatsvindt, is na het wereldkampioenschap voetbal het grootste meerdaagse evenement ter wereld!! Ondertussen wint de sport in Nederland ook snel terrein.

Rugby is een levenswijze

De Nederlandse rugbybond werd opgericht op 1 oktober 1932 te Amsterdam en telt inmiddels meer dan 10.000 leden en 83 aangesloten verenigingen. De laatste tijd groeit met name jeugd en dames rugby enorm.

Rugbyclub Wild Rovers is van plan om Doetinchem en omstreken nog jaren te voorzien van een rugbyvereniging en wil graag de tradities en het spel overbrengen naar geïnteresseerden. Om dit te kunnen bereiken is er naast veel enthousiasme en vrijwilligers ook geld nodig.

Waar is het sponsorgeld voor nodig?

Een vereniging draaiende houden is een flinke klus waar veel tijd, inspanning en geld mee is gemoeid. Het bestuur, de technische staf en de vele vrijwilligers zetten zich hiervoor belangeloos in met als hoofddoel een platform te creëren voor de sport rugby in de Achterhoek. Een belangrijk deel van de inkomsten bestaat uit ledencontributie. Maar voor een relatief kleine vereniging als de onze is het ondoenlijk om hiermee het hoofd boven water te houden zonder de contributie drastisch te verhogen. Juist door de contributie laag te houden kunnen we in een zekere laagdrempeligheid voorzien waarmee we ledenaanwas stimuleren. Sponsoring is daarom een onontbeerlijke bron van inkomsten voor zowel het instandhouden als de groei van onze vereniging.

Een kleine greep uit de activiteiten waarvoor sponsorgelden zullen worden aangewend:

 • Begeleiding en coachen van jeugdspelers
 • Uitbreiden van jeugdactiviteiten (wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!)
 • Promotie van jeugdsport op scholen d.m.v. clinics
 • Informatievoorziening ter promotie van rugby in de Achterhoek
 • Veldhuur en -onderhoud
 • Begeleiding van aspirant rugbyers en beginnende leden
 • Onderhoud en investeringen in kantine/kleedkamers
 • Faciliteren en initiëren van groei van het herenteam
 • Uitdragen en overbrengen van onze normen en waarden

Hebben wij u kunnen overtuigen en draagt u onze vereniging een warm hart toe? Klik dan hier om om het inschrijfformulier te downloaden.